luni, 13 aprilie 2009

Ştafeta Tineri Uniţi Direct spre Europa (STUDE)


Centrul EUROPE DIRECT Botoşani
A.P.C.
Botoşani
Strada Armeană nr. 1 (Piaţa Centrală) Botoşani
Tel.: 0231 51 73 43;
Fax: 0231 51 29 78
Email: europedirectbotosani@gmail.comRegulament - cadru
Unităţile de învăţământ angrenate în Campania „Primăvara Europeană 2009” şi Concursul Euroşcoala, în special cele din judeţul Botoşani dar şi din alte zone ale României, sunt invitate de Centrul EUROPE DIRECT Botoşani la acţiunea „Ştafeta Tineri Uniţi Direct spre Europa” (STUDE).
Acţiunea, cu tematică europeană şi specific naţional, este prevăzută a se desfăşura în două etape: prima – dedicată zilei de 9 Mai – Ziua Europei şi a doua – Alegerilor europarlamentare de la 7 iunie.
Unităţile şcolare participante sunt invitate a realiza produse specifice la nivelul şcolii, direcţionate pe cele două importante euroevenimente. Produsele acţiunilor pot fi cât se poate de variate: eseuri, creaţii literare; desene sau alte lucrări de artă plastică; fotografii; publicaţii; comunicări ştiinţifice; site-uri; bloguri; produse multimedia; sinteze ale unor dezbateri organizate în şcoală sau ale unor întâlniri cu invitaţi etc.
Lucrările vor fi evaluate potrivit unor criterii proprii, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, unde se va proceda la o preselecţie.
Imagini sau copii (în format hârtie sau electronic ) ale exponatelor selectate vor fi expediate în două tranşe: până la Ziua Europei – 9 Mai şi respectiv Alegerile europarlamentare de la 7 iunie, prin poştă sau electronic, pe adresa Centrului Europe Direct Botoşani (vezi antetul). Trimiterile fiecărei unităţi şcolare vor fi însoţite de un scurt Mesaj către Europa, care va încerca să facă o sinteză atractiva a creaţiilor propuse de şcoala respectivă şi să lanseze un Apel propriu către Europa, dedicat, pe de o parte, Zilei de 9 mai şi pe de altă parte Alegerilor europarlamentare de pe data de 7 iunie .
Pentru pregătire participanţii sunt invitaţi să ia legătura cu Centrul EUROPE DIRECT Botoşani, de unde vor primi explicaţii şi material documentar.
Exponatele trimise vor fi integrate în expoziţia virtuală „Ştafeta Tineri Uniţi Direct spre Europa” (STUDE), postată pe un blog special, dedicat acţiunii, care va cuprinde culegeri de texte, galerii foto şi video. Mesajele către Europa ale fiecărei unităţi şcolare vor fi transmise către Parlamentului European al Tinerilor. Un juriu ad-hoc format din reprezentanţi ai fiecărei şcoli participante din fiecare judeţ, moderat electronic de reprezentantul Centrului EUROPE DIRECT Botoşani, va evalua produsele expoziţiei virtuale şi va stabili un clasament final pe categorii de exponate, individual şi colectiv. Clasamentul va fi dat publicităţii şi publicat pe blogul acţiunii până la data de 10 iunie 2009. Primele 3 şcoli clasate, vor candida, în anul 2010, pentru o finanţare de 1000, 500, respectiv 250 euro din partea Reprezentanţei CE în România, prin intermediul Centrului ED Botoşani. Punctajul va fi acordat în funcţie de: calitatea lucrărilor prezentate, numărul de participanţi, calitatea documentării la Centrul ED Botoşani şi calitatea mesajului. Membrii juriului nu vor putea evalua propriile exponate.
La ediţia 2009 sunt înscrise „hors concours”, prin proiectul Centrului EUROPE DIRECT Botoşani două colective de elevi de la Colegiul Naţional „ Mihai Eminescu” Botoşani - cu un grupaj de eseuri şi respectiv Colegiul Naţional „A.T. Laurian” Botoşani - cu un simpozion.
Pentru participanţii înscrişi la acţiunea „Ştafeta Tineri Uniţi Direct spre Europa” (STUDE), Centrul EUROPE DIRECT Botoşani asigură:
- un pachet informativ cuprinzând publicaţii şi un DVD cu tematică europeană ce va fi expediat prin poştă sau livrat direct fiecărei unităţi şcolare înscrise (valabil numai pentru unităţile şcolare din judeţul Botoşani) ;
- consultaţii şi documentare la sediul centrului din Piaţa Centrală Botoşani, telefonic sau prin email ;
- vizibilizare şi promovare activă prin media locală, pe site-urile, blogurile şi canalul video Youtube administrate de Centrul ED Botoşani, precum şi prin reţeaua de Intranet continentală a Centrelor EUROPE DIRECT, cu peste 350 de membri în toate statele Uniunii Europene;
- sprijin şi participare la organizarea forumurilor şi discuţiilor (valabil mai ales pentru unităţile şcolare din judeţul Botoşani);
- participarea la întâlniri cu elevii, în măsura în care se vor primi invitaţii (valabil numai pentru unităţile şcolare din judeţul Botoşani);
Teme adiacente: „2009 - anul unor aniversări importante – 5 ani de la extinderea din 2004 și 20 de ani de la căderea zidului Berlinului”; „Dezvoltare durabilă, locuri de muncă și solidaritate”; „Strategia pentru tineret”; „Schimbările climatice și o Europă durabilă”; „O Europă aproape de cetățeni”; „Europa ca partener mondial”; „Programele europene pentru tineret”; „Anul european al creativităţii şi inovaţiei”; „Cultura normalităţii”; „Europa comunicării”.

Radu Căjvăneanu
Responsabil
Centru EUROPE DIRECT Botoşani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu